Communicatie HAVO-100 naar leden (brief d.d. 05-04-2019)

Communicatie HAVO-100 naar leden (brief d.d. 05-04-2019)

5 april 2019 10:15

Domien Stoffels

Alle RKVV HAVO leden hebben medio April 2019 een brief ontvangen om het HAVO-100 plan nader toe te lichten:

Beste HAVO-vrienden

Het kan zijn dat u al eens gehoord hebt over het plan HAVO-100, maar wat is dat nou eigenlijk. Door middel van deze brief willen wij u meenemen in het plan waaraan HAVO samen met de Gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) en de dorpsraad “Haalderen Leeft” aan werkt.

Waarom dit plan HAVO-100?

De maatschappij staat niet stil, dus willen wij als HAVO mee in de veranderingen. Als voetbalvereniging HAVO willen we ook in de toekomst zowel actief als passief plezier en sportieve uitdagingen aan onze leden en supporters kunnen blijven bieden. Om hier invulling aan te geven is dit plan geschreven waarin voorzetten gegeven worden om de ambities van HAVO op algemeen gebied, op technisch gebied en op gebied van betrokkenheid van onze leden, verder vorm te geven zodat we in 2027 (het jaar waarin HAVO 100 jaar bestaat), een nog gezondere vereniging zijn, die inspeelt op de maatschappelijke ontwikkelingen en waar we allemaal graag bij willen horen.

Open Club

Een van de belangrijkste voorstellen in het Plan HAVO-100 is dat als we op de lange termijn bestaansrecht willen houden en als we bijv. ook invulling willen geven aan de maatschappelijke rol die wij als één van de grootste verenigingen in Haalderen hebben, we door zouden willen groeien naar een Open Club.

De definitie van een Open Club; Een open club kenmerkt zich door een open houding van de kartrekkers en betrokkenen bij de club. Een dergelijke club is een ontmoetingsplek waarbij zij eigen leden, andere regelmatige bezoekers van de club en de buurtbewoners uitnodigt om te sporten en om bij de vereniging betrokken te raken en te blijven. Een open club is ondernemend en richt zich op een langetermijnvisie en staat daarom nooit stil. Zij denkt vraag- en buurtgericht en gaat steeds opnieuw na wat de behoeften zijn en speelt daarop in. De club gaat (in samenwerking met andere sportclubs en partijen uit andere sectoren) gericht aan de slag om activiteiten aan te bieden, die haar hoofdactiviteit versterken. En streeft zij naar een betere bezettingsgraad van de accommodatie. Dit alles leidt tot ledenbinding, -behoud en/of -groei, meer ‘reuring’ op de club en continuïteit van het bestaansrecht.

Uitgangspunt voor HAVO blijft
• Voetbal moet centraal blijven staan waarbij we de eigen HAVO-identiteit blijven behouden 
• We willen een bindende en sociale functie voor Haalderen vervullen
• We willen op sommige onderdelen ook een regionale, gemeentelijke functie vervullen
• We staan open voor samenwerking met andere clubs en partijen binnen Haalderen

Waar staan we nu

We hebben dit plan met vertegenwoordigers van de Gemeente Lingewaard besproken en vastgesteld dat we de groei naar een Open Club samen met alle partijen een kans willen gaan geven en dat we hiervoor een gefaseerde aanpak voorgesteld hebben met diverse evaluatie momenten.

Waar willen we naar toe

We willen een verbindende en sociale functie voor Haalderen vervullen. We willen een mooie centrale plaats waar de Haalderse Gemeenschap elkaar kan ontmoeten om te sporten en om te genieten van andere activiteiten die er georganiseerd worden.

Wat is de volgende stap

In het kader van de open club gedachte hebben we bij diverse sportverenigingen aangegeven dat wij openstaan voor een eventuele samenwerking op verschillende gebieden. Daarnaast hebben we ook bij de Gemeente Lingewaard de handreiking gedaan dat wij open staan voor samenwerking op Sociaal terrein, zonder dat we daarmee andere partijen voor de voeten willen gaan lopen (misschien liggen er zelfs kansen als we hier gezamenlijk in op zouden kunnen trekken). Daarnaast wordt er samen met de Gemeente Lingewaard bekeken wat het e.e.a. mogelijk zou gaan betekenen voor onze huidige accommodatie op de korte en langere termijn.


Communicatie over de voortgang

Van de verdere voortgang zult u op de hoogte gehouden worden via de (nieuwe) website en de Nieuwsbrieven en zodra wij weten in hoeverre de Gemeente dit plan ook haalbaar acht, zal er in het voorjaar een informatiebijeenkomst georganiseerd worden waarin het plan nader zal worden toegelicht.


Meedoen?

Als u graag wilt meedenken hoe we dit plan verder zouden kunnen realiseren, dan bent u van harte welkom om aan te sluiten bij de werkgroep en kunt u zich hiervoor aanmelden bij één van de bestuursleden van R.K.V.V. HAVO

Met sportieve groet,
Werkgroep HAVO-100

Delen

Lees meer over:
HAVO-100 MFA Open-Club accommodatie

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!