Ontwikkelingen HAVO-100 (Open Club)

Ontwikkelingen HAVO-100 (Open Club)

27 juli 2021 14:00

Domien Stoffels

Begin 2019 is het HAVO-100 plan voor het eerst naar onze leden gecommuniceerd. Het grote doel hiervan is dat we in 2027 (het jaar waarin HAVO 100 jaar bestaat) een nog gezondere vereniging zijn die inspeelt op de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften. Een belangrijk onderdeel van dit project is de ‘Open Club’ gedachte (in combinatie met een daarvoor geschikte accommodatie) en aangezien er op dit vlak recente ontwikkelingen zijn, willen we e.e.a. graag met jullie delen.

In opdracht van de gemeente is externe partij Spectrum namelijk een onderzoek gestart naar het accommodatiebeleid van de gemeente. Hierbij wordt gekeken naar het huidige en toekomstig verwachte gebruik en de kosten m.b.t. onderhoud en beheer. De uitkomst hiervan is dat het potentiële scenario om de huidige onderkomens van HAVO, TCH (de tennisclub) en ‘de Tichel’ samen te voegen tot een nieuwe “multi functionele accommodatie” (hierna te noemen: MFA) de voorkeur van alle partijen heeft en daarom als eerste onderzocht zal gaan worden. Dit scenario biedt zowel uit financieel oogpunt, maar ook gelet op de toekomst van de verenigingen de beste kansen. Dit scenario past ook helemaal binnen de gemeentelijke beleidskaders zoals vastgesteld in de ‘Contourennota 2019’ door de gemeenteraad.

Voor ons als vereniging biedt een dergelijke stap voordelen welke aansluiten bij de doelstellingen die zijn bepaald in het “HAVO-100” plan: we worden meer levensvatbaar. Het realiseren van één kunstgrasveld komt hierdoor dichterbij (waardoor onze teams het hele jaar gegarandeerd kunnen trainen, ook bij slecht weer), maar het sportpark kan hierdoor ook  multifunctioneler worden, meer samenwerking tussen de verenigingen op allerlei terreinen, denk tevens aan het combineren van een wandelpad, fitness toestellen, panna- en/of een (beach) volleybal veld, etc.

HAVO_100_DEF.png

 

Werkgroep

Binnen HAVO is onlangs een (nieuwe) werkgroep geformeerd die zoveel als mogelijk een weerspiegeling van de verschillende afdelingen/betrokkenen binnen de club vertegenwoordigt. Op 16 Juli heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden waar gesproken is over de wensen en behoeften die HAVO heeft, mocht het zover komen dat er een nieuwe accommodatie (het MFA) zal worden gebouwd. De uitkomsten van deze brainstormsessie zijn inmiddels gedeeld met de gemeente en de overige potentiële gebruikers van het nieuwe MFA.

Huidige Status en vervolg

Op dit moment zal Spectrum op basis van de ontvangen input van alle betrokkenen een haalbaarheidsonderzoek gaan uitvoeren. Tijdens een volgende bijeenkomst (medio september) zal een eerste grove schatting (of een concept) worden gepresenteerd van wat er allemaal nodig of gewenst is.

Communicatie en meedenken

Op deze website is onder menu optie ‘HAVO-100’ een speciale (nieuws) pagina opgezet waar alle communicatie met betrekking tot HAVO-100 zal worden gebundeld zodat er een helder overzicht beschikbaar is. Hier is het mogelijk om ook de eerdere communicatie (nieuwbrief 2019 en de persoonlijke brief die al onze leden destijds hebben ontvangen) m.b.t. het HAVO-100 plan terug lezen.

 

Onze vereniging wordt gemaakt door de leden en iedereen is van harte uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van HAVO en de invulling van het MFA. Heb je vragen, suggesties en/of opmerkingen? Vul dan het formulier in op deze Pagina.

 

Met sportieve groet,

Werkgroep ‘HAVO-100 – Open club & accommodatie

Delen

Lees meer over:
HAVO-100 MFA Open-Club accommodatie

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!