Spelregels JO13 - RKVV HAVO Haalderen

Spelregels JO13

Spelregels JO13

 • Aantal spelers: 11
 • Veldafmeting: volledig speelveld
 • Doelformaat: goal (7,32m x 2,44m)
 • Balformaat: 370 gram
 • Keeper: Ja
 • Strafschop: 11 meter
 • Hoekschop: 10,15 van hoekvlag (streepje op 9,15 meter van cornercirkel)

Aanvullende informatie:
 • Ranglijst: Ja
 • Rol Coach: Positief coachen langs zijlijn
 • Rol Ouders: Positief aanmoedigen (achter boarding/afrastering) langs de zijlijn
 • Scheidrechter: Ja (beweegt zich tussen de spelers en fluit indien noodzakelijk)
 • Voor en na de wedstrijd: Handen schudden en/of High-Five met tegenstander op het veld


Speeltijd: 
2 x 30 minuten
Rust na 30 minuten (maximale duur: 15 minuten)

=================================================================================

Let op! Wijzigingen JO13 vanaf seizoen 2023-2024:

Zelfpass
Wordt er een vrije schop toegekend? Dan hoef je de bal niet naar een andere speler over
te spelen. Je mag de bal stilleggen en zelf dribbelen.

Intrap/Indribbelen
Als de bal over de zijlijn gaat, gooien we deze niet meer in. Je mag intrappen naar een
medespeler of zelf indribbelen met de bal. Ook bij een hoekschop, doelschop of aftrap
mag je indribbelen in plaats van trappen.

Tijdstraf
Als de scheidsrechter je een gele kaart geeft, moet je 5 minuten het veld uit. Bij een
2e gele kaart of directe rode kaart mag je niet meer meespelen deze wedstrijd. Wel
mag er een wisselspeler het veld in, maar pas na 5 of 10 minuten.

Vliegend wisselen
Als je gaat wisselen met een teamgenoot wordt het spel niet meer stilgelegd door de
scheidsrechter. Het spel gaat gewoon door terwijl spelers het veld uit- en ingaan bij de
middenlijn aan de kant van de dug-out. 

Meer informatie is beschikbaar op de website van de KNVB:
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/27247/infographic-pilot-vernieuwde-spelregels

=================================================================================

Spelregels

Aftrap: De aftrap wordt genomen door één van de teams in het midden
van het veld. Beide teams starten vanaf eigen helft. Bij de aftrap mag er
direct op doel geschoten (en gescoord) worden.

Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet)
mag niet door de doelverdediger worden opgepakt. Wanneer
dit wel gedaan wordt, volgt een indirecte vrije schop voor de
tegenpartij op de plaats waar de doelverdediger de bal raakt.
Gebeurt dit in het doelgebied, dan wordt de vrije schop
genomen vanaf de 5,5 meter (lange) lijn van het doelgebied.
Een terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen, knie,
bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt.

Doelschop: De doelschop wordt vanaf de grond genomen
binnen het doelgebied (dus niet meer zoals vroeger op de 16 meterlijn).
De bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk beweegt.
De bal hoeft niet eerst uit het strafschopgebied voordat een andere
speler de bal mag aanraken. De doelschop kan zowel door de doelverdediger als
door een veldspeler worden genomen. De tegenstanders
moeten buiten het strafschopgebied blijven totdat de bal in
het spel is.

Hoekschop: Bij de Onder 13 categorie worden
hoekschoppen, vanaf de doellijn, op 10,15 meter van de
hoekvlag genomen. Dit is het streepje op de doellijn dat 9,15
meter vanaf de kwartcirkel aangeeft. Vanaf de Onder 14
categorie wordt de hoekschop genomen vanaf de hoekpunten
van het speelveld (kwartcirkel). De bal is in het spel als deze
is getrapt en duidelijk beweegt. De tegenstander staat op
minimaal 9,15 meter afstand.


Spelhervatting (doelschop, hoekschop, inworp, vrije
schop, strafschop, aftrap): Bij elke spelhervatting geldt
dat de bal niet door dezelfde speler twee keer achtereenvolgens
mag worden geraakt.

Vrije schop: De bal is in het spel als deze is getrapt en
duidelijk beweegt. De tegenstander staat op minimaal 9,15
meter afstand.

Afstand: De tegenstander staat minimaal op 9,15 meter
afstand bij elke spelhervatting. Uitgezonderd de inworp.

Overtreding: Bij een overtreding wordt een vrije bal door
de tegenpartij genomen. Bij een overtreding door de
verdedigende partij in het eigen strafschopgebied, waarvoor
een directe vrije schop moet worden toegekend, krijgt de
aanvallende partij een strafschop. De tegenstander staat op
minimaal 9,15 meter afstand bij een vrije bal. Bij een
strafschop staan alle spelers behalve nemer en doelverdediger
buiten het strafschopgebied.

Inworp: Op het moment van inwerpen geldt voor de
inwerper dat hij:
• met de voorzijde van zijn lichaam in de richting van het
speelveld staat;
• zich met een gedeelte van elke voet op of achter de zijlijn
bevindt op de grond;
• de bal met beide handen werpt van achter en boven het
hoofd en inwerpt vanaf de plaats waar deze het speelveld
heeft verlaten.
Bij O13 mag een foutief genomen inworp één keer opnieuw
genomen worden. In andere gevallen gooit de tegenstander in.

Alle tegenstanders moeten tenminste 2 meter afstand houden
van de plaats op de zijlijn waar de inworp genomen moet
worden.

Muurtje: Als de verdedigende partij bij een vrije schop een
muurtje neerzet van drie of meer spelers, moeten alle aanvallers
minimaal één meter afstand houden van dit muurtje.

Spelerspascontrole: Iedere speler die uitkomt in een Onder
13 t/m 19 competitie moet beschikken over een digitale
spelerspas.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!