Voortgang MFA - brief voor gemeenteraad

Voortgang MFA - brief voor gemeenteraad

29 september 2021 8:15

Domien Stoffels

Op 21 september 2021 is onderstaande communicatie m.b.t. de "Voortgang maatschappelijk accommodatieplan Haalderen" door de verantwoordelijk ambtenaar naar de gemeenteraad van Lingewaard verzonden.

ZS-336261 Bijlage 2: Voortgang maatschappelijk accommodatieplan Haalderen
d.d. 21 september 2021.

1. Inleiding
Haalderen is de 3e kern waar in co-creatie een maatschappelijk accommodatieplan voor de toekomst
wordt verkend. In Haalderen lag al een initiatief vanuit Voetbalvereniging HAVO. In het kader van het
100-jarig bestaan van de club is nagedacht over de toekomst en is het idee om te gaan werken aan
een open club en later ook een Vitaal Sportpark. Op deze manier hebben verenigingen in (kleine)
kernen een duurzamere toekomst en kunnen inwoners sporten en bewegen in de eigen kern.
Tennisclub Haalderen wil graag meedoen en kijken hoe deze ontwikkeling ook hen kan helpen.

2. Start accommodatieplan Haalderen
Wij hebben in september 2020 Spectrum/Elan een opdracht gegeven om gesprekken te starten met
allerhande partijen in Haalderen in het kader van het accommodatieplan Haalderen. Er is gesproken
met De Tichel, HAVO, TCH, Stichting Welzijn Lingewaard, Haalderen Leeft!, de Bibliotheek,
Postduivenvereniging, CV Haalderen, De Wieling, De Dartvereniging, St. Dymphna en Kivac. In eerste
instantie zijn accommodatiehoudende stichtingen en verenigingen benaderd omdat die zich direct
verantwoordelijk voelen voor de huisvesting van alle verenigingen in Haalderen. Vanwege Covid zijn
veel van deze gesprekken via telefoon/videobellen gevoerd en veelal slechts met een bestuurslid.
Toch kwamen er duidelijk 3 scenario’s voor de toekomst uit de gesprekken naar boven.

Scenario 1: Alles behouden zoals het is. De Tichel houdt haar maatschappelijke functie, HAVO en
THC ook. Het voordeel van dit scenario is dat alles blijft zoals het is en daar is eigenlijk iedereen
tevreden over. Nadeel is dat de onderhoudskosten en de kosten om de gebouwen toegankelijk en
duurzaam te maken hoog zijn. Daar komt bij dat we in dit scenario niet optimaal kunnen meebewegen
met nieuwe kansen en samenwerken van verenigingen op diverse vlakken (bestuurlijk/vrijwilligers).

Scenario 2: Vitaal Sportpark. HAVO en TCH in een gezamenlijk gebouw, Tichel blijft apart. Het
voordeel van dit scenario is dat de sportverenigingen samen kunnen gaan werken aan een Vitaal
Sportpark en dat de Tichel in het centrum van Haalderen aanwezig kan blijven. Dit voelt ook logisch
aan bij de huidige gebruikers. Nadelen zijn er zeker ook. De kans is groot dat er binnen de twee
gebouwen (sport en De Tichel) concurrentie gaat ontstaan. Het Vitaal Sportpark gaat namelijk ook
nadrukkelijk over ontmoeten. Nieuwe activiteiten ontstaan (de activiteiten van 50-minners) en kunnen
steeds vaker op het Vitaal Sportpark gaan plaatsvinden. De Tichel blijft dan de plek voor de huidige
verenigingen en zal moeten voldoen aan de gestelde eisen van duurzaamheid en toegankelijkheid.

Scenario 3: Alles op 1 locatie, MFA Haalderen. Tichel, HAVO en TCH in één gezamenlijk gebouw.
Het voordeel van dit scenario is dat Haalderen in dit scenario één duidelijke plek heeft waar alles bij
elkaar komt. Dit geeft veel mogelijkheden om samen te werken, gebruik te maken van elkaars
vrijwilligers, samen nieuwe activiteiten te ontwikkelen en samen te werken aan een gezonde
exploitatie voor dit gebouw. Het nadeel is dat als De Tichel verplaatst zou moeten worden naar de
sportvelden. De afstand kan een probleem zijn. Verder komen er verschillende culturen bij elkaar en
het kost wel enige afstemming om ervoor te zorgen dat zo’n nieuwe locatie voor iedereen als thuis
voelt.

3. Stand van zaken
De werkgroep is op dit moment in een verkennende fase t.a.v. de scenario’s. Draagvlak en financiële
haalbaarheid zijn daarbij leidend. Er is voor gekozen om fysiek te overleggen, dat is een tijd i.v.m.
coronamaatregelen niet mogelijk geweest. Niet alle gebruikers van De Tichel staan positief tegenover
een gezamenlijk maatschappelijk gebouw in Haalderen. Het bestuur van De Tichel heeft aangegeven
wel mee te willen denken en te kijken naar mogelijkheden en kansen. Communicatie naar de
achterban is belangrijk, daar is aandacht voor.

Een conceptplan wordt op z’n vroegst eind 2021 verwacht.

Delen

Lees meer over:
Accommodatie HAVO-100

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!