HAVO 100 Plan - RKVV HAVO Haalderen

HAVO 100 Plan

HAVO 100 Plan

Wat is het HAVO-100 plan?

De maatschappij staat niet stil en als HAVO willen wij mee in die veranderingen. Als voetbal-vereniging willen we namelijk ook in de toekomst zowel actief als passief plezier en sportieve uitdagingen aan onze leden en supporters kunnen blijven bieden.

Om hier invulling aan te geven is het HAVO bestuur medio 2017 gestart met het ambitieuze plan: ‘HAVO-100’  waarop een projectorganisatie is opgezet, waarbij steeds meer leden een actieve rol hebben gekregen. Sinds 2018 is door diverse werkgroepen hard gewerkt aan een plan waarin ‘voorzetten’ gegeven worden om de ambities van HAVO op algemeen- en technisch gebied, maar ook met betrekking tot de betrokkenheid van onze leden verder vorm te geven. Met als groter doel dat we in 2027 (het jaar waarin HAVO 100 jaar bestaat) een nóg gezondere vereniging zijn die inspeelt op de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften waar we allemaal graag bij willen horen!

HAVO_100_DEF.png

Resultaat van de inspanningen tot dusver is de oprichting van vijf werkgroepen: open-club, accommodatie, jeugd, communicatie en sponsoring die aan de slag zijn gegaan om speerpunten en kansen op korte- en lange termijn te bepalen en verder uit te werken. Inmiddels zijn de drie laatst genoemde werkgroepen zelfstandige 'afdelingen' van onze club geworden die niet direct vanuit het HAVO-100 project meer worden aangestuurd.

Open Club en accommodatie

Een Open Club is een vereniging die meer doet dan het aanbieden van het reguliere sportaanbod. Voor HAVO zijn dit bijvoorbeeld niet-voetbal gerelateerde activiteiten en/of het betrekken van niet-leden op ons sportpark. De Open Club staat voor een beweging of filosofie waarbij een vereniging meer van binnen naar buiten werkt dan vroeger. ‘Wat wil jij op deze club? Wat verwacht je van ons? Wat kunnen wij bieden?’

Inmiddels zijn er door de werkgroep ‘Open Club’ al diverse gesprekken geweest met de Gemeente Lingewaard, Haalderen Leeft, de Tichel en diverse Haalderense verenigingen. Dit om te onderzoeken in hoeverre we als HAVO uit zouden kunnen (en willen) gaan groeien naar een meer Open Club waarbij mogelijk sprake zal zijn van een centrale accommodatie 

Als HAVO willen we namelijk graag een ontmoetingsplek worden waarbij onze eigen leden, maar ook andere regelmatige bezoekers van de club en inwoners van Haalderen en omgeving uitgenodigd worden om te sporten of om andere sociale activiteiten te ontplooien en om bij de vereniging betrokken te raken en te blijven.

 

Deze pagina zal worden gebruikt om de voortgang en eventuele ontwikkelingen op het gebied van de "Open Club" (en de accommodatie) te bundelen in de vorm van nieuwsberichten.

Nieuwsarchief:

Haalbaarheidsonderzoek MFA aan wethouder overhandigd

7 juli 14:00  HAVO-100, groeien naar een "open club" en het MFA zijn onderwerpen die nauw met elkaar verweven zijn. In onze laatste update met betrekking tot dit onderwerp is al aangegeven dat er sprake was van een haalbaarheidsonderzoek waar alle betrokken verenigingen en gebruikers van de Tichel in de vorm van een klankbordgroep in vertegenwoordigd zijn. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en op maandag 4 juli is het rapport met uitkomsten aan wethouder Aart Slob overhandigd.meer »

303x gelezen

Update MFA (Multifunctionele accommodatie)

18 mei 13:45  In 2017 zijn we binnen HAVO gestart met het "HAVO-100" project, waarin we kijken naar wat er nodig is om een gezonde club te zijn en blijven en wat er eventueel voor nodig is om ook met het 100 jarig bestaan (op 27-08-2027) nog een gezonde club te zijn, die is aangepast aan de eisen van de moderne tijd. meer »

266x gelezen

Voortgang MFA - brief voor gemeenteraad

29 september 8:15  Op 21 september 2021 is onderstaande communicatie m.b.t. de "Voortgang maatschappelijk accommodatieplan Haalderen" door de verantwoordelijk ambtenaar naar de gemeenteraad van Lingewaard verzonden.meer »

99x gelezen

Haalderense gemeenschap slaat handen ineen

29 september 6:30  HAALDEREN - Voetbalvereniging RKVV HAVO, dorpshuis De Tichel, Haalderen Leeft, stichting Kivac en tennisclub Haalderen hebben samen zitting genomen in de werkgroep ‘Accommodatieplan Haalderen’. meer »

415x gelezen

Ontwikkelingen HAVO-100 (Open Club)

27 juli 14:00  Begin 2019 is het HAVO-100 plan voor het eerst naar onze leden gecommuniceerd. Het grote doel hiervan is dat we in 2027 (het jaar waarin HAVO 100 jaar bestaat) een nog gezondere vereniging zijn die inspeelt op de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften. Een belangrijk onderdeel van dit project is de ‘Open Club’ gedachte (in combinatie met een daarvoor geschikte accommodatie) en aangezien er op dit vlak recente ontwikkelingen zijn, willen we e.e.a. graag met jullie delen.meer »

714x gelezen

Communicatie HAVO-100 naar leden (brief d.d. 05-04-2019)

5 april 10:15  Alle RKVV HAVO leden hebben medio April 2019 een brief ontvangen om het HAVO-100 plan nader toe te lichten:meer »

90x gelezen

Ga naar archief

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!